Módszereink

Élményekkel építünk

Az Élményakadémia Egyesület jövőképe egy sokszínű, elfogadó, nyitott, társadalom, amely képes az esélyegyenlőséget megteremteni. Olyan társadalom, amelyben mindenki számára biztosítottak az önmegvalósításhoz és a közösségi élethez, az esélyegyenlőséghez szükséges feltételek.

Módszereink

Élménypedagógia, tapasztalati tanulás és outdoor kalandpedagógia

Legfőbb módszertanunk az élménypedagógia tapasztalati tanuláson alapszik. A résztvevők az általuk átélt élményekre, tapasztalatokra reflektálva, nem-formális keretek között tanulnak magukról, csoport- és együttműködésről. Ez lehetőséget ad egyéni személyiség fejlődésre, a csoport jobb együttműködésének kialakításásra, komfortzónánk tágítására, új élmények megtapasztalására, a tapasztalatok visszaforgatására.

Csoportfolyamatok
facilitálása,
nem-formális tanulás,
csapatépítés

Egyesületünk trénerei nem-formális tanulási keretek, élmény- és kalandpedagógia alkalmazásával, csoportfolyamatok facilitálásával, reflexiós folyamatok vezetésén keresztül segítik a csoportokat abban, hogy az egyénekből valódi, együttműködő csapat jöjjön létre, ami képes hatékonyan mozgósítani a benne rejlő erőforrásokat, kihasználni és a csapat érdekei szerint irányba fordítani az egyének tudásának és képességeinek összességét.

Megoldásfókuszú megközelítés

A megoldásfókuszú megközelítés központi gondolata, hogy a terápiás és/vagy segítői tevékenység során a felmerülő problémák helyett érdemes a jól működő viselkedések és mozzanatok feltárására és megerősítésére, sikerek és erőforrások tudatosítására fókuszálni. Abból indul ki, hogy minden ügyfél a saját életének szakértője. A megoldásközpontú megközelítés működik egyéni, csapat és szervezeti szinten is.

Művészeti kifejezés eszközei

Az alkalmazott művészeti eszközök célja főképpen a kreativitás, felszabadultság, az önmagáért létező kifejezés megélése és ezeken keresztül a mentális egészség, reziliencia és általában kompetenciafejlesztés támogatása. Az alkalmazott művészeti eszközök tárháza széles, de jellemző a szabad rajz és festés, egyéb manuális kreatív tevékenység, a szabad mozgás és tánc, az improvizatív színházi és meséken, történetmesélésen keresztül vezetett folyamatok beemelése.

Coaching - segítő beszélgetés

„Csak akkor segítünk igazán a másiknak, ha személyként kerülünk kapcsolatba vele, ha vállaljuk a kapcsolatban önmagunkat, ha átérezzük, hogy joga van olyannak lennie, amilyen. Az ilyen mély találkozás kliensben és terapeutában eloszlathatja az egyedüllét fájdalmát.” (Rogers C R, 2008, 118.o) Rogers fenti alapelveit igyekszünk érvényesíteni az általunk vezetett két-személyes beszélgetések során, akár coaching, akár segítő beszélgetésről van szó. 

Traumatudatos szemlélet

A fiatalok, akik részt vesznek programjainkon sokszor olyan személyes történeteket élnek át, amelyek erősen befolyásolják, hogyan folytatják az életüket. Azért, hogy együtt tudjanak élni a potenciálisan traumatizáló eseményekkel, amiket átéltek, másként viselkednek, vannak jelen, mint kortársaik. A traumatudatos szemlélet abban segít, hogy ahelyett hogy azt figyelnénk, “mi a baj” az adott fiatal viselkedésével, inkább azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy “mi történt vele”. Ez az érzékenység együttérzéssel és szakmai tudással párosulva segít abban, hogy olyan módon tartsuk programjainkat, amik segítik a hátrányos helyzetű fiatalok részvételét és fejlődését. 

Élményakadémia