logo helyelogo helye

MÓDSZEREINK

Az élménypedagógia olyan nevelési-fejlesztési mód, ami képes az emberben aktívan, gyakorlati szinten pozitív változást hozni, mivel cselekvésre és annak kiértékelésére épít. Tehát úgy tanít meg többek között bizonyos viselkedési, önszabályozási módokra és önismeretre, hogy azokat saját élményből, saját következtetések alapján építi be a személyiségbe.

M

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI  FOLYAMAT  LÉPÉSEI 

AZ ÉLMÉNYEK MEGÉLÉSE A KIHÍVÁSOKON KERESZTÜL

TANULTAK ÁTÜLTETÉSE A HÉTKÖZNAPI ÉLETBE

TANULTAK ALKALMAZÁSA A TOVÁBBI FELADATOKNÁL

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA A FELADATKIÉRTÉKELÉS SORÁN

 EGYÉB MÓDSZEREINK 

Színházi technikák

Nem feltétlenül színházi cél érdekében (pl.: önismeret, személyiségfejlesztés) színházban használatos technikákat azok hatásait és sokszor az azokra való reflektálást használjuk fel a tanuláshoz. A technika kötődhet prózai vagy mozgás színházhoz is. Leginkább a mozgás vagy a “fizikai színház” (a fizikalitással dolgozó, de nem feltétlenül táncos jellegű színház) repertoárjából dolgozunk.

TCI - Témacentrikus Interakció

A Témacentrikus Interakció (TCI) alapelve és lényege, hogy a tréning során törekszik az egyén, a csoport és a téma, valamint az ezt körülvevő fizikai környezet dinamikus egyensúlyának megtartására, hogy ezzel segítse megteremteni a valódi kommunikáció és élő tanulás alapjait. Az élménypedagógiai gyakorlatok megtervezésénél és megtartásánál nagyon hasznos ez az alapelv, mert szintén fókuszban van a személyiség fejlődése, a közösség együttműködése, ráadásul nem mindennapi, kalandos, izgalmas feladatok adta környezetben és témában.

Coaching

A coaching egy személyre szabott “tanácsadási” módszer, amelynek a lényege, hogy nem kifejezetten tanácsot ad, hanem az ügyfél saját, meglévő erőforrásait tudatosítja, és arra támaszkodva, támogatja az ügyfelet a fejlődésben. Fejlesztő, nevelő, edző jellegű tevékenység, ahol az ügyfelet egy meghatározott cél elérésében segítik. A coach szó szerinti fordításban edzőt jelent.

Megoldásközpontú coaching

A megoldásközpontú megközelítés (angolul: Solution Focus) egy paradigmaváltáson alapul:

Megoldásépítő (és nem problémelemző) beavatkozásokkal dolgozunk. Abból indulunk ki, hogy minden ügyfél a saját megoldásainak szakértőjévé válik, amennyiben a figyelmét áttereli a problémák elemzéséről, a pozitív jövőképre (célokra) és a már meglévő erőforrásaira. Felszínre hozzuk és fejlesztjük ezeket a belső erőforrásokat és erősségeket.

A megoldásközpontú megközelítés kiválóan működhet egyéni, csapat és szervezeti szinten is.

A módszert Steve de Shazer és Insoo Kim Berg, a megoldásközpontú rövid terápia két alapítója dolgozta ki az 1980-as években az Egyesült Államokban.  A módszer alkalmazásának sikerét kutatások támasztják alá világszerte.

IKT - Integrált Kifejezés és Táncterápia technikák

A tánc olyan önfelfedezés, amiben kifejezhetjúk magunkat. Az improvizáció során lehetőségünk van sokkal inkább elmélyülni a jelenben, és saját érzéseinkben, így ez az ősi mozgásforma valójában egy non-verbális önkifejezési és tanulási mód. Az Integrált kifejezés- és táncterápia Wilfried Gürtler német pszichológus, pszichoterapeuta által kifejlesztett táncterápiás módszer.

Az integráció abban jelenik meg, hogy nem csupán a mozgás és a tánc, hanem más tréning- és terápiás technikák is beépülnek a módszerbe. A kifejezés pedig szintén több úton jut a felszínre: használunk zenei elemeket, festést és más alkotóművészetet is a tréning során.

A tánc és az alkotóművészet ötvözete a terápiás technikákkal igazi élményteli önkifejezést és alkotómunkát eredményez.

T
K

 JELLEMZŐ PROGRAMELEMEK 

OUTDOOR GYAKORLATOK ÉLETHELYZETEKET MODELLEZŐ KIHÍVÁSOK PROJEKTMENEDZSMENT ALAPOK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT BEVONÁSA HÁLÓZATÉPÍTÉS WORKSHOPOK TRÉNER GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG HIEDELEMOSZLATÓ INFÓK ÁTADÁSA TANULTAK GYAKORLATBA ÜLTETÉSE REFLEXIÓ – COACHING

GYAKORI KÉRDÉSEK

Mitől különleges az élménypedagógia?

Az élménypedagógia nem „elmondja”, mit kell tenned, hanem bizonyos, előre kitalált, egymásra épülő, általában csoportos feladatsorokon keresztül belehelyez magába a (játékos) élethelyzetbe, amelyben gyakorlatban derül ki, melyik megoldás jó, melyik nem, és arra is fény derül, hogy mindez miért történik. Ezért nevezik tapasztalati tanulásnak ezt a tanulási módot. (Részletesebben lásd alább, a „Mik a módszereink?” pontnál.)

Miben van szükségem fejlődésre?

Ezt senki nem mondja meg kívülről, de vannak bizonyos kognitív és szociális készségek, amiket az ember élete során észrevétlenül elsajátít. Akkor van szükség fejlődésre, ha az adott élethelyzetben-életszakaszban az elsajátított készségek nem elegendőek, vagy hiányosak.
Konkrétabban: Bátorság, kezdeményezőkészség, nyitottság, tolerancia, együttműködő készség, konfliktuskezelési vagy kommunikációs megoldások, kitartás, céltudatos gondolkodás és még sorolhatnánk.

Miben különbözik az élménypedagógia a csapatépítő játékoktól?

Több mindenben is.
Elsősorban abban, hogy az élménypedagógiában az élmény eszköz, és nem cél. Ez azt jelenti, hogy minden élménynek a tanulás, fejlődés a célja, nem pedig maga az örömérzet. Viszont örömérzet nélkül nincs igazi motiváció, ezért is hiszünk abban, hogy a sokak által ismert „flow” érzés az élménypedagógiai tevékenységek, játékok egyik fő mozgatórugója.
Másodsorban pedig a tevékenységeket, játékokat minden esetben követi egyfajta kiértékelés, ami a trénerek vezetésével zajlik. Ez a lépcső rendkívül fontos, mivel ez segíti a résztvevőket a helyes következtetések levonásában. Tehát a megfelelő kérdésekkel, megfelelő időben történő kiértékelés a lezajlott eseményeket igazi gyakorlati példává, és „AHA” – élménnyé teszi.

Mit ígér egy Élményakadémia program?

Akár 1 napos, akár 2 hetes programról legyen szó, mi változatos, izgalmas programelemekkel, a csapat, vagy egyének fejlődési fókuszát figyelembe véve alkotjuk meg a tréninget.
A garantált jókedv, a mozgás és a szabadidő hasznos eltöltése mellett lehetőséged van önismeret fejlődésre, készségeid és attitűdjeid pozitív irányú változásaira, kapcsolatteremtésre, új szemlélet kialakítására! Rengeteg élménnyel gazdagodhatsz a többi résztvevő miatt is, és Te is okozhatsz meglepetéseket magadnak!
Fontos, hogy minden részt vevő aktív alakítója saját tanulási lehetőségeinek, önismereti- és készségfejlődésének. Annyi hasznot (tanulságot, pozitív változást) tudsz haza vinni, amennyi energiát (kíváncsiságot, aktivitást) bele teszel!

Az élménypedagógia ezek szerint egy pszichológiai módszer?

Nem teljesen. A pszichológia és a neveléstudomány alapjaira épül, és ezek elméleteit és gyakorlatait hasznosítja, egy komplex módszertanná alakulva. Ennek előzményei a XX. század elejére nyúlnak vissza, amikor többek között Kurt Hahn felfedezte az emberek társadalmi szinteken lévő problémáit, nevezetesen azt, hogy kora társadalmában hanyatlani látszottak bizonyos kulcsfontosságú értékek, melyek ahhoz kellettek, hogy egy jól működő társadalom jól működő tagjai legyenek. Ma sincs ez másképp, ezek az értékek válságba kerültek.
Az élménypedagógia módszere kifejezetten hatékony:
– munkaközösségi integráció eszközeként, csoportélményből fakadó hatása miatt
– egyéni és csoportos vezetési, kezdeményezési, döntéshozatali gyakorlatokban
– azoknál a fiataloknál, akiket nehéz a hagyományos (formális oktatási) módszerekkel megszólítani.