Coaching – segítő beszélgetés

Az Élményakadémiás programok során sokszor dolgozunk/találkozunk olyan résztvevőkkel, akiknek az életében ritkán adódik mentálhigiénés jellegű, vagy akár csak támogató beszélgetés, ha adódik egyáltalán: romatelepi, mélyszegénységben felnövekvő fiatalokkal, állami gondozásban élő gyerekekkel vagy épp büntetésüket töltő és szabadulás előtt álló (legtöbb esetben attól titkon rettegő) fiatalokkal. Esetükben különösen fontos, hogy akár egy-egy beszélgetésből vagy találkozásból is kihozzuk a legtöbbet, mert nem biztos, hogy lesz következő. Fontos nekünk, hogy résztvevőink bármilyen élethelyzetből is jönnek, tudjanak erőt meríteni abból az élményből, melyet az Élményakadémiás programokon kapnak. Ennek egyik lehetséges eszköze a C. R. Rogers nevéhez fűződő mentálhigiénés segítő beszélgetés.

Segítő beszélgetés

A segítő beszélgetés célja, hogy non-direktív segítséget nyújtson az egyébként lelkileg egészséges, de jelenleg valamilyen elakadással, nehézséggel küzdő, esetleg krízisben lévő ember lelki egyensúlya hely­re­ál­lí­tá­sának érdekében. Eszköze a személyközpontú megközelítés, melynek egyik alapvetése az a bizalom, melyet a segítő közvetít kliense felé: azaz a segítő arra épít, hogy kliense ren­del­ke­zik azokkal az e­rő­for­rá­sokkal, amelyeket mozgósítva fel­is­mer­heti az el­a­ka­dá­sának o­ka­it, meg­lát­hat­ja a továbblépés lehetőségeit, elindulhat a saját megoldása felé. Rogers megközelítésének hármasa, a hitelesség, az empátia és a feltétel nélküli elfogadás, melyek együttesen valami többé válnak, többet adnak, mint külön külön. Érvényesnek tekintette ezt a terápiás munkán kívüli területeken is: vezetésben, gyermeknevelésben, iskolai, oktatási helyzetekben, voltaképp mindenhol, ahol emberekkel foglalkozunk. Ahogy Rogers fogalmaz: “Amikor empatikusan eléggé érzékeny vagyok ahhoz, hogy megértsem a kliens érzéseit, amikor el tudom őt fogadni, mint teljes jogú individuumot, a kliens pozitív, konstruktív, az önmegvalósítás felé vezető irányban halad: a növekedés, az érettség, a szocializáció irányában.”  (Rogers C R, 2015, 56.o)

Nagyon fontos, hogy a segítő beszélgetés során a segítő a mentálhigiénés több­let­tu­dá­sát nem arra használja fel, hogy ta­ná­csokkal lássa el a segítséget kérőt, hanem arra, hogy hozzásegítse a hozzá for­du­lót saját me­gol­dásainak megtalálásához, őt ezen az úton meghallgatással, értő figyelemmel, non-direktív kérdésekkel és aktív jelenléttel kísérje, támogassa.

Coaching beszélgetés

A coaching beszélgetés során, az egyéni fejlődésen van a hangsúly. Saját készségeinek és képességeinek felfedezésén, megerősítésén túl abban segíti coaching a klienst (coachee-t), hogy tudatosabban tudjon tekinteni saját működésére, megtalálja a következő lépést elakadás esetén, megtalálja a saját megoldásait.
Az Élményakadémiás programokon leginkább alkalmazott coaching irányzat a Megoldásfókuszú megközelítés angolul Solution Focused/Brief coaching, melyben a kliensek figyelmét a múltbéli elakadások helyett a jelen és jövő előrelépései, a veszélyek helyett a remények, a nehézségek helyett a haladás látható jelei felé orientáljuk. A vágyott jövő megfigyelhető mozzanatait keressük – növelve, szélesítve a kliens cselekvési lehetőségeit.

A non-direktív segítő beszélgetéshez képest az a különbség, hogy témája, tárgya célzottabb, inkább a jövőre vagy a kliens által megfogalmazott konkrétabb célokra, azok megfogalmazására, vizionálására, körbejárására fókuszál, kérdései direktívebbek. A rogersi személyközpontú szemlélet mindkettőt átjárja, alap kiinduló pontjának tekinti. Tapasztalataink szerint programjainkon érdemes témától függően azt az eszközt alkalmazni a fentiek közül, amelyik a kliens ügyéhez, lelki állapotához és céljaihoz a leginkább illeszkedik.

Forrás
  • ROGERS C R (2008) Találkozások – A személyközpontú csoport Budapest: Edge 2000 Kft.
  • ROGERS C R (2015) Valakivé válni – A személyiség születése, Budapest: Edge 2000 Kft.
  • BERG I K (2015). Konzultáció sokproblémás családokkal; Budapest: Animula Kiadó
  • DE SHAZER S (1988) Clues:Investing Solution in Brief Therapy New York: Norton
  • MOON HAESUN (2022) Coaching A to Z: The Extraordinary Use of Ordinary Words: Page Two
  • SZABÓ P – MEIER D – HANKOVSZKY K (2014) Rövid és tartós coaching. Megoldásközpontú beszélgetések. Budapest, SolutionSurfers
Élményakadémia