Guides on the Road Again

A Guides on the Road Again egy nagy sikerrekel lezajlott társadalmi kirekesztés témában 2011 szeptemberében megtartott tréning (Guides on the Road to Social Inclusion) folytatása volt. A 9 napos (9 nap + 2 utazási nap) program 30 társadalmi kirekesztéssel foglalkozó ifjúsági munkás bevonásával folytatódott Galyatetőn.

Célunk volt az ifjúsági munkások eszköztárának bővítése, képzés és egymás közötti tapasztalatcsere által, hogy mindennapi munkájuk során hatékonyabban tudjanak fellépni a társadalmi kirekesztés ellen saját közösségeikben. Ennek érdekében egy gyakorlatias programot terveztünk az Európai Unió 5 és a Keleti partner régió 3 országának társadalmi kirekesztéssel is foglalkozó ifjúsági munkásai számára.

Az előző tréning végén a résztvevők összeállítottak egy Módszertani Kézikönyvet tele olyan tevékenységekkel, tippekkel, ötletekkel, amiket mindennapi munkájuk során fel tudnak majd használni. A folytatásban a résztvevőkkel olyan projekteket dolgoztunk ki, melyek segíthetik a konfliktusos viszonyban álló fiatalok egymáshoz való közelebb kerülését a helyi színtereken.

A program főként nem formális oktatási módszerek, saját élmény és az Erőszakmentes kommunikáció alapjain nyugszik, de voltak még ismeretközvetítő prezentációk, tapasztalatokat és nézeteket megosztó beszélgetések, gyakorlati módszertani bemutatók, aktív gyakorlás, és a saját projektek megírása.

A program vége felé a résztvevőknek megint lehetőségük nyílt a tanultakat „éles” helyzetben kipróbálni, ugyanis feladatuk volt, hogy 25 fő siket és nagyot halló fiatal számára egy egész napos közösségépítő programot tartsanak.