GYIK

Mitől különleges az élménypedagógia?

Attól, hogy az élménypedagógia nem „elmondja”, mit kell tenned, hanem bizonyos, előre kitalált, egymásra épülő, általában csoportos feladatsorokon keresztül belehelyez magába a (játékos) élethelyzetbe, amelyben gyakorlatban derül ki, melyik megoldás jó, melyik nem, és arra is fény derül, hogy mindez miért történik. Ezért nevezik tapasztalati tanulásnak ezt a tanulási módot. (Részletesebben lásd alább, a „Mik a módszereink?” pontnál.)

Miben van szükségem fejlődésre?

Ezt senki nem mondja meg kívülről, de vannak bizonyos kognitív és szociális készségek, amiket az ember élete során észrevétlenül elsajátít. Akkor van szükség fejlődésre, ha az adott élethelyzetben-életszakaszban az elsajátított készségek nem elegendőek, vagy hiányosak.

Konkrétabban: Bátorság, kezdeményezőkészség, nyitottság, tolerancia, együttműködő készség, konfliktuskezelési vagy kommunikációs megoldások, kitartás, céltudatos gondolkodás és még sorolhatnánk.

Miben különbözik az élménypedagógia a csapatépítő játékoktól?

Több mindenben is.

Elsősorban abban, hogy az élménypedagógiában az élmény eszköz, és nem cél. Ez azt jelenti, hogy minden élménynek a tanulás, fejlődés a célja, nem pedig maga az örömérzet. Viszont örömérzet nélkül nincs igazi motiváció, ezért is hiszünk abban, hogy a sokak által ismert „flow” érzés az élménypedagógiai tevékenységek, játékok egyik fő mozgatórugója.

Másodsorban pedig a tevékenységeket, játékokat minden esetben követi egyfajta kiértékelés, ami a trénerek vezetésével zajlik. Ez a lépcső rendkívül fontos, mivel ez segíti a résztvevőket a helyes következtetések levonásában. Tehát a megfelelő kérdésekkel, megfelelő időben történő kiértékelés a lezajlott eseményeket igazi gyakorlati példává, és „AHA” – élménnyé teszi.

Mit ígér egy Élményakadémia program?

Akár 1 napos, akár 2 hetes programról legyen szó, mi változatos, izgalmas programelemekkel, a csapat, vagy egyének fejlődési fókuszát figyelembe véve alkotjuk meg a tréninget.

A garantált jókedv, a mozgás és a szabadidő hasznos eltöltése mellett lehetőséged van önismeret fejlődésre, készségeid és attitűdjeid pozitív irányú változásaira, kapcsolatteremtésre, új szemlélet kialakítására! Rengeteg élménnyel gazdagodhatsz a többi résztvevő miatt is, és Te is okozhatsz meglepetéseket magadnak!

Fontos, hogy minden részt vevő aktív alakítója saját tanulási lehetőségeinek, önismereti- és készségfejlődésének. Annyi hasznot (tanulságot, pozitív változást) tudsz haza vinni, amennyi energiát (kíváncsiságot, aktivitást) bele teszel!

Milyen elemekből áll egy ilyen tréning?

 • Outdoor gyakorlatok
 • Élethelyzeteket modellező tapasztalatok segítése
 • Projektmenedzsment alapok
 • Hátrányos helyzetű célcsoport bevonása
 • Egyéni projekttervek kidolgozásának segítése
 • Hálózatépítés
 • Workshopok
 • Akció napok (tábor a tréningben)
 • Gyakorlási lehetőség – tanultak gyakorlatba ültetése
 • Reflexió – coaching csoport

Az élménypedagógia ezek szerint egy pszichológiai módszer?

Nem teljesen. A pszichológia és a neveléstudomány alapjaira épül, és ezek elméleteit és gyakorlatait hasznosítja, egy komplex módszertanná alakulva. Ennek előzményei a XX. század elejére nyúlnak vissza, amikor többek között Kurt Hahn felfedezte az emberek társadalmi szinteken lévő problémáit, nevezetesen azt, hogy kora társadalmában hanyatlani látszottak bizonyos kulcsfontosságú értékek, melyek ahhoz kellettek, hogy egy jól működő társadalom jól működő tagjai legyenek. Ma sincs ez másképp, ezek az értékek válságba kerültek.

Az élménypedagógia módszere kifejezetten hatékony:

– munkaközösségi integráció eszközeként, csoportélményből fakadó hatása miatt

– egyéni és csoportos vezetési, kezdeményezési, döntéshozatali gyakorlatokban

– azoknál a fiataloknál, akiket nehéz a hagyományos (formális oktatási) módszerekkel megszólítani.

Mi köze Kurt Hahn-nak az élménypedagógiához?

Kurt Hahn 1886-ban Berlinben született egy zsidó családban. Édesanyja pedagógusként hitt abban, hogy mindenki fejleszthető, édesapja pedig a természet szeretetét tanította neki. Ez a két elv egyértelműen átszövi későbbi pedagógiai munkáját.

A gimnázium elvégzése után filozófiát és filológiát tanult Berlinben és Oxfordban. 1904-ben egy napszúrás utáni lábadozás során mélyrehatóan tanulmányozta az oktatási filozófiát, és kidolgozta saját oktatási rendszerét, ami később életművévé vált. Ebben az időszakban született híres aforizmája „Az akadályaid egyben a lehetőségeid”.

1920-ban alapította meg első iskoláját Salemban. Ennek az intézménynek a célja az volt, hogy igazi otthonként szolgáljon, biztonságot és szeretetet nyújtson. Egy helyütt adjanak lehetőséget az életre és a tanulásra, egy közösségben, tiszta értékrenddel, támogatással, erős számonkéréssel.

1933-ba származása miatt Angliába emigrál, és 1934-ben iskolát hoz létre Gordonstown-ban. 1941-ben alapította az első Outward Boundot, amit később több másik követett.

Kurt Hahn véleménye szerint korának társadalmát a „romlás” jellemezte, amit a következő hat fő okra vezetett vissza:

 • A testi egészség hanyatlása, amelyért a modern kor közlekedési módjai okolhatóak.
 • A vállalkozó kedv és a kezdeményezés hanyatlása, melyet a széles körben elterjedt „nézelődő-itisz” okoz.
 • Az emlékezet és a képzelőerő hanyatlása a modern élet zavaros nyugtalansága miatt.
 • A készségek és a gondosság hanyatlása, a mesterségek hagyományának gyengülése miatt.
 • Az önfegyelem hanyatlása a mindig jelenlévő izgató- és nyugtatószerek és ingerek miatt.
 • A könyörületesség hanyatlása a helytelen sietség miatt, amellyel a modern élet szerveződik.

Hahn ezeknek a folyamatoknak a megfékezésére dolgozta ki speciális nevelési koncepcióját, amelynek része volt az önkéntes segítő szolgálat, a testedzés, az expedíció, és egyéb komplex projektelemek.

A hahni pedagógia egyik alapvetése a városokból való menekülés a természetbe. Kurt Hahn a kihívásokkal teli természetben találta meg saját közegét. A magas hegyekben, a nyílt tengeren, az erdők mélyén. A szabadtéri kihívásoknak megfelelően a kockázatvállalás ma is kulcsfontosságú része az élménypedagógiai gyakorlatoknak.

Hahn hitt abban, hogy minden gyermekben természetesen vannak fizikai adottságok és hiányok. Az egyikre az erősségek kifejlesztését, a másikra a gyengeség legyőzését lehet alapozni. Ezt fogalmazta meg aforizmájában: „többre vagy képes, mint gondolnád”. Hahn célja az volt, hogy teret és lehetőséget adjon a veleszületett erők és képességek kibontakozásához.

A hahni pedagógia elveinek aktualitását tükrözi az Outward Bound szervezet töretlen és folyamatos, világszintű fejlődése. A módszer mit sem vesztett aktualitásából, sőt, napjainkban egyre inkább növekszik a jelentősége.

(A leíráshoz Skaliczky Dávid és Juhász Zsuzska szakdolgozatát valamint a világhálót használtuk.)