logo helyelogo helye

by Élményakadémia

TAVASZI SZÉL PROJEKT

Az Élményakadémia KHE ifjúsági egyesületként több területen végez képző, fejlesztő, tevékenységet. Ezen tevékenységek egy része szociális fókuszú. A különböző marginalizálódott közösségek és fiatalok támogatására irányul. A programban nagy hangsúlyt kap az ezekkel a közösségekkel, egyénekkel dolgozó segítő szakemberek képzése és új eszközökkel való felruházása is.

Ezen a két területen – a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett fejlesztő munkában és a segítő szakemberek készség-, és szakmai eszköztárának a fejlesztésében felhalmozódott tapasztalatot terveztük ötvözni, és egy önálló képzési rendszerbe, tudástárba gyűjteni a Tavaszi Szél projekt keretein belül.

 

A Tavaszi Szél projektben két szolgáltatás típusban, négy partnerintézmény vesz részt:

A fiatalokkal közvetlenül foglalkozó gyermekotthonok:
● Fundatia Sfantul Francisc (továbbiakban: Dévai Szent Ferenc Alapítvány)
● Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon (továbbiakban: Rákospalotai Gyermekotthon)

A segítő szakemberek képzésével is foglalkozó képzőintézmények:
● Societateapentru Tineret Outward Bound Romania (továbbiakban: Outward Bound Romania)
● Élményakadémia Közhasznú Egyesület

A Tavaszi Szél projekt célja a partnerség megalakításával egy olyan szakmai együttműködés, tapasztalatcsere és egy, a mind a négy partnerszervezetre kiterjedő kutatáson alapuló, Jó Gyakorlat gyűjtemény létrehozása, amely majd a projekten túl és a partnerszervezeteken kívül is alkalmazható eszköztárat nyújt mind a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, mind az őket fejlesztő képzőintézményeknek.

 

A projekt terve, szerkezeti felépítése:

A projekt időtartama: 2015 Január 1 – 2016 December 31

A Tavaszi Szél négy szakaszra bontható, a projekt fókuszait, tevékenységét tekintve:

1. Kutatási szakasz
Helyzetfelmérés: a partnerintézmények által megfogalmazott hiányterületek feltérképezése. Szakmai eszközök felkutatása a partnerek és külső szervezetek Jó Gyakorlataiban.

2. Képzési, implementációs szakasz
A kutatási eredmények által feltárt hiányterületekre reagáló és az összegyűjtött Jó Gyakorlatokra alapozott képzési módszertan kidolgozása, mind a képző intézmények, mind a gyermekotthonok dolgozói számára.

3. Tesztidőszak
Az elsajátított eszközök gyakorlati alkalmazása 4-6 hónapnyi időtartamban, a képzőintézmények mentori támogatása, jelenléte mellett.

4. Publikációs szakasz
A projekt tapasztalatainak és elért eredményeinek a széles körű terjesztése, többek között egy konferencia formájában.

 

További információ  http://tavasziszel-projekt.blogspot.hu/

Elmenyakademia
About Elmenyakademia